Община Сопот

ОП-4/03.08.2018г. Открита процедура с предмет: "Специализиран превоз на ученици за учебната 2018-2019 година по утвърдени маршрутни разписания"

Решение - 06.08.2018 г.

Обявление - 06.08.2018 г.

Документация - 08.08.2018 г.

еЕЕДОП - 08.08.2018 г.

Образец №1 - 08.08.2018 г.

Образец №2 - 08.08.2018 г.

Образец №2.1 - 08.08.2018 г.

Образец №2.2 - 08.08.2018 г.

Образец №2.3 - 08.08.2018 г.

Образец №2.4 - 08.08.2018 г.

Образец №3 - 08.08.2018 г.

Приложение №1 - 08.08.2018 г.

Проекто договор - 08.08.2018 г.

Съобщение - 03.09.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 27.09.2018 г.

Протокол №1 - 11.10.2018 г.

Протокол №2 - 11.10.2018 г.

Доклад - 11.10.2018 г.

Решение за избор на изпълнител - 11.10.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - 25.10.2018 г.

Договор - 25.10.2018 г.

- Приложения

Обявление за приключване на договор - 22.07.2019 г.