Община Сопот

КОНКУРСИ 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната  и в чужбина за времето от 09.02.2021 г. до 10.02.2021 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив.

Качено: 25.11.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Качено: 20.11.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Началник отдел, община/район" в отдел "Икономическо развитие и планиране" в Общинска администрация Сопот.

Заявление

Декларация

Качено: 18.11.2020 год.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността "Началник отдел, община/район" в отдел "Икономическо развитие и планиране" в Общинска администрация Сопот.

Качено: 07.12.2020 год.

Система за определяне на резултатите от теста и интервюто при провеждане на конкурс за длъжността „Началник отдел, община/район“ в отдел „Икономическо развитие и планиране“  в Общинска администрация Сопот.

Качено: 14.12.2020 год.

Резултати от проведения тест и  допуснатите кандидати до интервю за длъжността  „Началник отдел, община/район“ в отдел „Икономическо развитие и планиране“  в Общинска администрация Сопот.

Качено: 15.12.2020 год.

Окончателни резултати от провеждането на конкурса за длъжността "Началник отдел, община/район" в отдел "Икономическо развитие и планиране" в Общинска администрация Сопот.

Качено: 23.12.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Ръководител, вътрешен одит".

Заявление

Декларация

Качено: 09.11.2020 год.

Заповед № РД-09-343 от 20.11.2020 г.

Качено: 20.11.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

Качено: 02.11.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД

НА

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

№ ОХ - 868 / 21.10.2020 год.

Съдържание: Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Качено: 28.10.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

Във връзка с провеждания от Съвместното командване на силите конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ-669/19.08.2020 г., Ви уведомяваме, че времето за провеждане на конкурса от 09.11.2020 г. до 13.11.2020 г. се променя от 07.12.2020 г. до 11.12.2020 г. включително.

Качено: 15.10.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 17.02.2021 г. до 24.02.2021 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Шумен, Асеновград, Пловдив и Мусачево.

Качено: 12.10.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

Изменение обява за конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътните войски.

Качено: 09.10.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Главен счетоводител".

Заявление

Декларация

Качено: 01.10.2020 год.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността "Главен счетоводител" в отдел "Икономическо развитие и планиране" в Общинска администрация Сопот.

Качено: 19.10.2020 год.

Система за определяне на резултатите от теста и интервюто при провеждане на конкурс за длъжността „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ в отдел „Икономическо развитие и планиране“  в Общинска администрация Сопот.

Качено: 26.10.2020 год.

 Резултати от проведения тест и  допуснатите кандидати до интервю за длъжността  „Главен счетоводител“ в отдел „Икономическо развитие и планиране“  в Общинска администрация Сопот

Качено: 27.10.2020 год.

Окончателни резултати от провеждането на конкурса за длъжността "Главен счетоводител" в отдел "Икономическо развитие и планиране" в Общинска администрация Сопот.

Качено: 03.11.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Качено: 17.09.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за заемане на две офицерски длъжности във военни формирования 34750 - Карлово и 22180 - Казанлък, чрез приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина за времето от 08.12.2020 г. до 10.12.2020 г.

Качено: 17.09.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътните войски, Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър, Военния духов оркестър на НВУ "Васил Левски" и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 18.11.2020 г. и 19.11.2020 г. в Националната гвардейска част - гр. София.

Качено: 01.09.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД

на

НАЧАЛНИКА НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

№ ОС - 255 / 07.08.2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: Провеждане на конкурсни изпити за приемане на курсанти в редовна форма на обучение за учебната 2020 / 2021 г.

Качено: 27.08.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява на вакантни длъжности  в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Качено: 25.08.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

ВВВУ „Георги Бенковски“ уведомява, че ще проведе допълнителен прием на кандидати за курсанти през учебната 2020/2021 г. по следните специализации:

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

ЛЕТЕЦ – ПИЛОТ

1

ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ И АВИАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ

1

РАДИОЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

1

НАВИГАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

1

ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ

2

 

Кандидат – курсантите могат да се запознаят с реда за кандидатстване, необходимите документи и информация за специализациите от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Датите за явяване на изпити и медицински прегледи ще бъдат публикувани допълнително.

Специалност "Авиационна електроника"

Специалност "Авиационна техника и технологии"

Специалност "Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение"

Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника"

Качено: 20.08.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за офицерски длъжности във военно формирование от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина.

Качено: 18.08.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 05.10.2020 г. до 07.10.2020 г. в Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново.

Качено: 30.07.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Ръководител, вътрешен одит".

Заявление

Декларация

Качено: 28.07.2020 год.

Заповед № РД-09-199/1 от 10.08.2020 г.

Качено: 10.08.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява на вакантни длъжности в Национален военен университет "Васил Левски" за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Качено: 24.07.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява на вакантни длъжности за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Качено: 23.07.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе, Плевен, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица.

Качено: 16.07.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Националната гвардейска част - гр. София.

Качено: 09.07.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Качено: 04.06.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Възобновяване на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или всиши училища в страната или в чужбина.

Качено: 22.05.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 14.07.2020 г. до 15.07.2020 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив.

Качено: 08.05.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА,

във връзка със спуснато разпореждане от Щаба на отбраната ВСИЧКИ медицински прегледи във ВМА – София и ФВМК към МБАЛ – Варна, Пловдив, Плевен и Сливен, както и психологическите прегледи в Лаборатория за психично здраве и превенция към ВМА – София се прекратяват, считано от 23.03.2020г. до второ нареждане.

Административното обслужване на кандидатите за военна служба, за служба в доброволния резерв и за обучение във висшите военни училища ще се извършва онлайн, чрез социалните мрежи или електронните пощи на военните окръжия.

Срокът за кандидатстване по текущите конкурси ще бъде удължен с отделна министерска заповед.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.05.2020 г. до 03.06.2020 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, Мусачево.

Качено: 04.02.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявяване на длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Качено: 31.01.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Качено: 31.01.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Качено: 27.01.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари