Община Сопот

ОП-10/10.08.2015г. "Извършване на СМР на общински обекти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Ремонт покрив на ЦДГ„Слънчево детство”; Обособена позиция 2: А) Преустройство на помещение в ЦДГ „Слънчево детство” за склад за пелети;  Б) Преустройство на помещение в ОДЗ „Приказен свят” за склад за пелети; Обособена позиция 3: Ремонт на общинска сграда /бивша полиция/"

Публична покана

Документация

Приложения

Договор - строителство - проект

Количествени сметки

Протокол

Договор