Община Сопот

ОП-4/08.08.2016г. "Доставка за нуждите на детските градини и детските ясли на територията на Община Сопот на следните хранителни продукти:

-  мляко и млечни хранителни продукти;
-  хляб и тестени изделия;
-  месо и месни хранителни продукти, риба и яйца;
-  пресни плодове и зеленчуци;
-  плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”


Информация до АОП

Обява

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Приложение №9

Приложение №10 Проекто договор

Разяснения - 10.08.2016 г.

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - 16.08.2016 г. 

Съобщение

Протокол - 23.08.2016 г.

Договор - 12.09.2016 г.