Община Сопот

ОП-1/04.04.2016г. Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сопот:

Обособена позиция №1 Многофамилна жилищна сграда, блок 1, находящ се в с. Анево, община Сопот, област Пловдив, с административен адрес: с.Анево, ул. 12та, бл. 1;

Обособена позиция №2 Многофамилна жилищна сграда, блок 2, находящ се в с. Анево, община Сопот, област Пловдив, с. Анево, 12та бл. № 2;

Обособена позиция №3 Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, ул. Иван Вазов № 4, кадастрален район 503, поземлен имот № 1611;

Обособена позиция №4 Многофамилна жилищна сграда, блок 13, комплекс Сарая, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 502, поземлен имот № 1557;

Обособена позиция №5 Многофамилна жилищна сграда, блок 18, комплекс Сарая, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 502, поземлен имот № 1543;

Обособена позиция №6 Многофамилна жилищна сграда, блок 19, комплекс Сарая, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 502, поземлен имот № 1545;

Обособена позиция №7 Многофамилна жилищна сграда на ул. Трети март № 111, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 503, поземлен имот № 1613

 

Решение

Обявление

Документация

Приложения

Блок 1 Анево

- Доклад енергийна характеристика

- Технически паспорт

Блок 2 Анево

- Доклад енергийна характеристика

- Технически паспорт

Блок 4

- Доклад енергийна ефективност

- Технически паспорт

Блок 13

- Доклад енергийна ефективност

- Технически паспорт

Блок 18

- Доклад енергийна характеристика

- Технически паспорт

Блок 19

- Доклад енергийна ефективност

- Технически паспорт

Блок 111

- Доклад енергийна ефективност

- Технически паспорт

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията - 10.05.2016 г.

Решение за промяна

Разяснения по документацията - 11.05.2016 г.

Разяснения по документацията - 12.05.2016 г.

Протокол №1 - 21.06.2016 г.

Протокол №2 - 18.07.2016 г.

Протокол №3 - 28.07.2016 г.

Отваряне на ценови оферти - 28.07.2016 г.

Решение за частично прекратяване - 01.08.2016 г.

Протокол №4 - 05.08.2016 г.

Решение за избор на изпълнители

Информация за сключен договор

ДОГОВОР по Обособена позиция №2 Многофамилна жилищна сграда, блок 2, находящ се в с. Анево, община Сопот, област Пловдив, с. Анево, 12та бл. № 2;

ДОГОВОР по Обособена позиция №4 Многофамилна жилищна сграда, блок 13, комплекс Сарая, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 502, поземлен имот № 1557;

ДОГОВОР по Обособена позиция №5 Многофамилна жилищна сграда, блок 18, комплекс Сарая, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 502, поземлен имот № 1543;

ДОГОВОР по Обособена позиция №7 Многофамилна жилищна сграда на ул. Трети март № 111, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 503, поземлен имот № 1613

Решение за прекратяване

ДОГОВОР по Обособена позиция №1 Многофамилна жилищна сграда, блок 1, находящ се в с. Анево, община Сопот, област Пловдив, с административен адрес: с.Анево, ул. 12та, бл. 1;

Информация за сключен договор по Обособена позиция №1

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (Обособена позиция №2) - 27.01.2017 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (Обособена позиция №1) - 15.05.2017 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (Обособена позиция №7) - 15.05.2017 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (Обособена позиция №5) - 24.07.2017 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (Обособена позиция № 4) - 22.03.2018 г.